Upravljanje šole kot organizacije znanja

Teorija in praksa
Prispevek obravnava upravljanje znanja v šoli. V šoli vsakodnevno kroži znanje, vendar kot storitev ustanove. Znanje, ki je artikulirano (eksplicitno znanje), se nahaja v dokumentih in podatkovnih bazah šole – kaj pa tiho znanje zaposlenih, ki predstavlja večino znanja posameznika? Od vodstva šole je odvisno, kako bo organiziran prenos tihega znanja v kolektivu, na skupinsko raven (organizacijsko raven). Za prenos znanja je potrebno vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo. Le tako lahko spodbudimo razvoj šole – vendar pa je to odvisno najprej od vodstva šole. Z ustrezno organizacijsko kulturo in ustreznim vodenjem lahko dosežemo, da se bo zaposleni počutil svobodnega pri opravljanju svojega dela. Le tako bo v delo vključil vse svoje znanje. 
 
Ključne besede: organizacija znanja, znanje, tiho znanje, upravljanje znanja, upravljanje šole. 
 
dr. Anamarija Kejžar