Vodenje domskega glasila v dijaških domovih stik s kulturno vzgojo

Teorija in praksa
Namen članka je motivirati vzgojitelje, da se lotijo vodenja domskih glasil. Z dobro prakso jim želim približati naš način urejanja domskega časopisa. Zato se bom dotaknila konkretne analize vodenja tovrstne interesne dejavnosti pri nas in preko predstavljenih vsebin ter metod dela nakazala vzgojne cilje, ki jim lahko sledimo. Ker so ti tako razpršeni in se dotikajo različnih življenjskih vrednot, se bom dotaknila še kulturne vzgoje, ki jo v tem kontekstu vidim kot stičišče in preplet različnih vzgojnih vplivov. Tako se bom osredotočila na vzgojno delovanje znotraj moralne, medijske, estetske, multikulturne in okoljske vzgoje. S tem želim nakazati, kako pomembno je lahko tovrstno vodenje interesne dejavnosti za dijake ter kakšne obojestranske pozitivne učinke in koristi lahko prinaša vsem sodelujočim. 
 
Ključne besede: praksa vodenja domskega časopisa, ekspresija izražanja, medijska in funkcionalna pismenost, moralna vzgoja, multikulturna vzgoja, okoljska in estetska vzgoja. 
 
Renata Veberič Delak