(E)portfolio (listovnik) učitelja – instrument za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in uravnavanje lastnega strokovnega razvoja

Vseživljenjsko učenje
Namen prispevka je utemeljiti vlogo listovnika (portfolia) učitelja v procesih strokovne rasti in samouravnavanja kariere. S tem ciljem odgovorimo na dve ključni vprašanji: a. Kako se odrasli učimo in spreminjamo? oz. Kako poteka strokovni razvoj posameznika? in b. Kakšno vlogo ima v teh procesih oblikovanje portfolia? Portfolio opredelimo kot instrument, ki omogoča načrtovanje, spremljanje in vrednotenje, s tem pa uravnavanje lastnega strokovnega razvoja. V prvem delu utemeljimo kritično samorefleksijo in samovrednotenje posameznika kot ključna procesa strokovne rasti, v nadaljevanju pa ju umestimo v kontekst oblikovanja lastnega portfolia tako, da prikažemo temeljne sestavine portfolia ter dejavnosti oz. premisleke, ki so izhodišče njihovega oblikovanja. 
 
Ključne besede: (elektronski) portfolio, samorefleksija, samovrednotenje, izkustveno učenje, strokovni razvoj. 
 
dr. Tanja Rupnik Vec