Socialni odnosi, čustva in kompetence v kontekstu neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja

Vseživljenjsko učenje
Učna okolja so del socialnih okoljih. Dejstvo je, da so učenci zelo zapletena bitja, katerih čustvena interakcija z okoljem močno vpliva na njihovo učenje. Ta študija predstavlja in obravnava nekaj teoretičnih izhodišč, ki govorijo o povezavi družbenih odnosov (socialnih interakcij) in čustev v okviru neformalnega učenja. Prikazujemo tudi nekatere rezultate projekta “IT v In-Service Teacher Training”, ki ga financira USAID. V študijo projekta je vključenih enajst profesorjev in asistentov treh Pedagoških fakultet v Makedoniji (Stipa, Bitola, Skopje). Glavni cilj te študije je v okviru omenjenega projekta prikazati pomen in vpliv socialnih odnosov in čustev na neformalno učenje udeležencev delavnic. 
 
Ključne besede: učna okolja, socialna okolja, čustva in kompetence, socialni odnosi.
 
dr. Lence Miloseva