Vseživljenjsko izobraževanje kot nuja za podjetnika

Vseživljenjsko učenje
V članku je predstavljen koncept potrebe po vseživljenjskem izobraževanju za uspešnega podjetnika, predvsem iz perspektive dvajsetletnih izkušenj podjetniške izobraževalne ustanove. Ker je svoboda podjetnega posameznika globalni pogon podjetnega delovanja, lahko ugotovimo, da izobraževalna institucija motivira podjetnika v vseh fazah njegovega razvoja s specifičnimi pristopi k doseganju višje svobode pri odločanju, delovanju in v odnosih do ostalih podjetnikov. Predvsem je pomembno, da mu sledi v vseh fazah razvoja in njegovega delovanja. Na začetku mu omogoča podjetniško samospoznanje. V drugi fazi ga izobrazi na podjetniškem področju. S podjetniškim usposabljanjem dopolnjuje podjetniška znanja in izpopolnjuje podjetniške veščine. Podjetniško aktiviranje ga spodbudi k aktiviranju podjetniških sposobnosti ter vključevanje v podjetniško mrežo mu pomaga k podjetniškemu povezovanju. Predstavljeno je skupno odprto in fleksibilno okolje, ki je tako poslovno-izobraževalno usmerjeno, da se vanj lahko vključujejo tako študentje kot podjetniki s skupnim ciljem doseganja podjetniške odličnosti. Koncept vseživljenjskega izobraževanja tako postaja bistven proces za kontinuirani razvoj posameznika.
 
Ključne besede: vseživljenjsko izobraževanje, podjetniška svoboda, fleksibilno okolje, podjetniško aktiviranje. 
 
mag. Andrej Baričič, dr. Alenka Temeljotov Salaj, Lela B. Njatin, mag. Olga Dečman Dobrnjič