Mediji in komercializacija otroštva – marginalizacija vzgojno-izobraževalnih vrednot

Vzgoja in mediji
Prispevek obravnava globalni trend marginalizacije “tradicionalnih” vzgojno-izobraževalnih vrednot in spodbujanje koncepta hedonističnega življenja, ki ga preko množičnih medijev sodobna družba ponuja otrokom in mladim. Danes si je skoraj nemogoče predstavljati kateri koli aspekt življenja otrok in mladih izven konteksta medijskega vpliva. Mediji izrivajo druge dejavnike socializacije (šolo, družino, cerkev …) in vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga. Sporočila in vsebine medijskih sporočil pogosto določajo vedenje, stališča in (splošne, moralne in estetske) vrednote otrok in mladih. Agresivnost in odločnost medijev v predstavljanju posameznih vsebin kot “naprednih” in “brez alternativ” vodi do sprejemanja in toleriranja tveganega vedenja otrok in mladostnikov, ki pa je običajno v nasprotju s “tradicionalnimi” vzgojno-izobraževalnimi vrednotami. Medijska pismenost pomaga otrokom in mladim razvijati sposobnosti uspešnega sprejemanja medijev in kritičnega izbiranja informacij, ki jih dnevno prejemajo. Avtorji prispevka so prepričani, da je medijska pismenost otrok in mladine pomemben element v okviru vseživljenjskega učenja in se mora začeti razvijati že v zgodnjem otroštvu ter da je pri tem pomembno tudi izobraževanje staršev in učiteljev. Pri razvijanju medijske pismenosti imata šola, kot izobraževalna institucija in pedagogika, kot znanost o vzgoji in izobraževanju, pomembno vlogo. 
 
Ključne besede: mediji in manipulacija, “tradicionalne” vzgojno-izobraževalne vrednote, komercializacija otroštva, medijska pismenost, šola in družina. 
 
dr. Jasminka Zloković, dr. Anita Klapan, Siniša Kušić