Pornografske vsebine na internetu in mobilnih telefonih: neučinkovitost regulacije

Vzgoja in mediji
Prispevek obravnava regulacijo eksplicitnih pornografskih vsebin na internetu in mobilnih telefonih. V Sloveniji ostaja zaščita otrok in mladostnikov pred eksplicitnimi pornografskimi vsebinami še vedno neučinkovita. Problem dostopnosti bi rešili s samoregulacijo operaterjev, ki bi morali oblikovati skupni etični kodeks in kodirni sistem. Mladostniki se sicer zavedajo spletnih tveganj, vendar je tu pomembna tudi vloga šole, staršev in zakonodaje. Žal neka univerzalna definicija pornografije ne obstaja, glede na družbene okoliščine lahko govorimo o dehumanizaciji in eksploataciji spolnosti. Poleg tega je pornografija zelo seksistično obarvana, saj je ženska predstavljena drugače kot moški, večinoma v podrejenem položaju. 
 
Ključne besede: mladostnik, pornografija, zakonodaja, seks, regulacija.
 
Stanislav Kink