Pedagoške, socialne, etične in druge dileme v sodobnem kontekstu skrbi za otroka »Nevidni otroci in socialni noji«

Družbena odgovornost
Ali obstaja in kakšna je idealna (optimalna) družina, ki omogoča optimalen razvoj otrok? Kakšni so odnosi v njej? Poznamo odgovor? Menimo, da skozi zgodovino človeštva pa vse do danes, še nismo oblikovali enotne opredelitve, kakšna je najboljša družina, ki bi omogočala optimalen razvoj in socializacijo otrok. Današnji čas družini poleg starih, že utečenih zahtev in odgovornosti, postavlja tudi nova pričakovanja, ki izhajajo iz sodobnih trendov razvoja globalno-informacijske družbe, ki povzroča (ne)slutene spremembe v okolju, katerih posledica so drugačni medčloveški odnosi. Vzporedno s hitrostjo sprememb okolja se spreminja tudi vloga družine in njen statusni in socialni pomen v družbenem okolju. Starševstvo zaradi svoje zahtevnosti vse bolj postaja »poklic«, pa vendar – to je zagotovo eden redkih poklicev na svetu, za katerega ne potrebujemo nobenega formalnega izobraževanja in znanja. Iz potreb staršev in družbe po »znanju opravljanja poslanstva starševstva«, se v okolju vse pogosteje pojavljajo razne oblike »šol za starše«, katerih namen je pomagati staršem vzgajati otroke in urejati medsebojne odnose članov družine. Menimo, da programi šol za starše izhajajo iz dejstva, da starši ne znajo ali ne uspejo dovolj dobro opravljati poslanstva starševstva, iz tega pa izhajajo mnogi konflikti med člani družine ter med družino in družbo.
 
Ključne besede: odnosi v družini, otroci, šola, socialno okolje, rizična vedenja, kultura skrbi za otroke, nevidni otroci.
 
dr. Jasminka Zloković, mag. Olga Dečman Dobrnjič