Proces spreminjanja družbene odgovornosti do zlorabljenega otroka

Družbena odgovornost
Nasilje v družini je poznano vsem družbenim ureditvam, vendar pa različni konteksti te družbene prakse ustvarjajo različne pristope k reševanju problematike. V mednarodni praski so najbolj poznane pravne, zdravstvene in socialne perspektive. Vse oblike zlorabe otroka ogrožajo otrokov psiho-fizični razvoj in grobo kršijo temeljne otrokove pravice, kot so pravica do življenja, obstoja in razvoja. Zakon o preprečevanju nasilja v družini je pomembno prispeval k dvigu občutljivosti družbe do problema nasilja v družini, ki je vse dotlej veljal za intimno področje sleherne družine in vanj nima pravice nihče posegati. Spreminjanje splošnega družbenega odnosa do nasilja je dolgotrajen proces s ciljem ustvariti otrokom prijazno in spodbudno okolje, v katerem ni prostora prav za nobeno obliko nasilja.
 
Ključne besede: otrok, zloraba, otrokove pravice, nasilje v družini, družbena odgovornost.
 
mag. Lea Javornik Novak