Določanje poslovne vrednosti informacijskega sistema SEZAM

IKT mediji in šolstvo
Članek obravnava tematiko določanja poslovne vrednosti informacijskih sistemov v šolstvu. Na temelju predstavitve informacijskega sistema SEZAM, ki ga uporabljajo v dijaških domovih, želimo prikazati različne metode ocenjevanja poslovne vrednosti informacijskih sistemov, ter predstaviti primera kompleksnejših modelov ocenjevanja, ki te metode uporabljata. Predstavljene so metode: analiza stroškov in koristi, analiza računovodsko-finančnih kazalnikov ter modela Indeks poslovne vrednosti in Skupni ekonomski učinek. Z izbranim modelom določanja poslovne vrednosti avtorji določijo poslovno vrednost informacijskega sistema SEZAM v dijaških domovih.
 
 Ključne besede: informacijski sistem, dijaški dom, poslovna vrednost, informacijsko-komunikacijska tehnologija, izobraževanje.
 
Darijan Fujs, Bojan Jeram, mag. Olga Dečman Dobrnjič