Predstavitev uporabe računalniškega programa ORS za predmet “Svet okoli nas”

IKT mediji in šolstvo
V skladu z razvojem tehnologije, še posebej na področju računalništva, se pojavlja potreba po inovacijah, še posebej na področju izobraževanja. Izobraževalne ustanove kot odgovor na to ponujajo različne koncepte in modele izobraževanja oziroma izvajanja pouka (ORS, učenje na daljavo …). Izobraževanje izvajano na takšen način, ponuja večjo interaktivnost učiteljev in učencev, uporaba izobraževalnih medijev pa povezuje akterje in uporabnike izobraževalnega procesa in prenos učnih vsebin. Temeljni namen tega članka je prikazati potek pouka s pomočjo računalniškega programa ORS. Prikazana je realizacija ORS-ja, ki je zasnovana na učni vsebini za izvajanje izobraževanja pri predmetu Svet okoli nas. Prikazan način izobraževanja prikazuje prednosti pouka z uporabo e-gradiv pred tradicionalnim načinom poučevanja. Seveda pa takšen način zahteva tudi potrebno tehnologijo in primerne metode, kar pomeni tudi dodatno znanje učitelja.
 
Ključne besede: informacijska tehnologija, mediji v izobraževanju, ORS, model izobraževanja pri pouku, nove metode in postopki dela.
 
mag. Dragan Rastovac, mag. Aleksandra Mari, dr. Slavoljub Hilcenko