Spletno socialno omrežje: možnost učenja in izobraževanja

IKT mediji in šolstvo
Razvoj IKT je omogočil nepredstavljivo razširjanje spletnih socialnih omrežij. Uporabniki spletnih socialnih omrežij lahko na spletu oblikujejo svoj profil, na katerem lahko delijo svoje izkušnje, mišljenje, interese, znanja in še druge informacije. Profili uporabnikov so na svojstven način postali pomembna »deviza« v digitalnem svetu; organizacije, ki se ukvarjajo s trženjem, jih uporabljajo za ugotavljanje hotenj, interesov in želja uporabnikov. V prispevku razmišljamo o možnostih izobraževanja in učenja v okolju socialnega omrežja Facebook. Pomembno je, da to platformo izkoristimo za izboljšanje informacijske pismenosti. Obravnavano socialno omrežje je primer medija, kje se lahko mladostniki tudi učijo in izboljšajo svoje znanje.
 
Ključne besede: izobraževanje, informacijska družba, socialna omrežja, socialni kapital, informacijska pismenost.
 
Stanislav Kink