Inovacijski predlog ― kako se spopasti s problematiko kajenja mladih

Iz prakse za prakso
V prispevku je predstavljen primer dobre prakse dela z mladimi. Članek osvetljuje interdisciplinarni likovno-sociološki aplikacijski predlog dijakinj, ki so ga izvedle v Dijaškem domu Lizike Jančar. Projekt je potekal eno šolsko leto. V prispevku je prikazan sistem raziskovalnega dela.
 
Ključne besede: likovno izražanje, raziskovalno delo, likovno-sociološki aplikacijski predlog, kajenje.
 
Rasta Fašmon