Intelektualna prepoznavnost vzgojiteljev v Dijaškem domu Ivana Cankarja

Iz prakse za prakso
V okviru vseživljenjskega učenja, strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega razvijanja lastnih prosvetnih potencialov smo v Dijaškem domu Ivana Cankarja v šolskem letu 2010/2011 pristopili k večletnemu inovacijskemu projektu ZRZŠ. Projekt smo poimenovali Intelektualna in ustvarjalna prepoznavnost vzgojiteljev. V svojem prispevku z naslovom Intelektualna prepoznavnost v Dijaškem domu Ivana Cankarja razvijam teoretično misel, da ustvarjalnost ni samo umetniška sila, temveč je oblika prožnega mišljenja in delovanja v prosvetnih institucijah. Konvencionalne rešitve niso dovolj, saj vzgojni prostor prinaša tekoče težave, s katerimi se je treba prožno soočiti in poiskati izvirne rešitve, ki v skupinskem življenju prinašajo boljše medosebne odnose. Poststrukturalizem je razvil misel, da se bodo vse naše strokovne izkušnje naposled zapisale v tekstih. Empirične vzgojne izkušnje ostanejo, če so zapisane. Pisni prispevki vzgojiteljev so tako trajni dokumenti. Strokovne, poljudne ali leposlovne narave. Heterogeni so po svojih temah, vendar imajo vseeno nekaj skupnega: večino prispevkov naših vzgojiteljev piše o medosebnih odnosih, kvaliteti bivanja in novih paradigmah, ki zadevajo skrb za okolje in smotrno odgovorno potrošnjo. Dijaški dom Ivana Cankarja ima začrtano dolgoročno vizijo, poleg okoljevarstvene vzgoje, učne pomoči in drugih projektov, se posveča tudi strokovnemu razvoju zaposlenih. Pri tem razvijamo strategijo od spodaj navzgor, saj terenska izkušnja bogati naše delo. Empirične vzgojne prosvetne izkušnje in teoretično poglabljanje vzgojnega dela prispeva k »pismeni« kondiciji vzgojitelja, ki zaradi specifične narave svojega dela piše o temah, ki zadevajo dinamiko v odnosih. Naši vzgojitelji v svojih prispevkih obravnavajo psihodinamične teme. Prispevek osvetljuje ustvarjalnost v sociološkem in antropološkem pomenu besede, vendar nazadnje umesti ustvarjalnost v našo vzgojno institucijo.
 
Ključne besede: intelektualna prepoznavnost, dijaški domovi, vzgojno-izobraževalno delo, ustvarjalnost.
 
Primož Vresnik