Dijaški dom kot prostor za ustvarjalno delovanje

Iz prakse za prakso
Delo vzgojitelja je polno izzivov in nosi v sebi obilo možnosti za ustvarjalno delovanje. V dijaškem domu se dnevno srečujemo z različnimi idejami, izbirami za vedno nove, drugačne rešitve. V prispevku bom predstavila oblike in metode dela, za katere menim, da je ustvarjalnost pomembna, zlasti pri neposredni interakciji z dijaki. Življenjske situacije v domu so priložnost za vzgojitelje in dijake, da soustvarjamo klimo, ki je bodisi demokratična, ustvarjalna ali pa šablonska, rigidna. Dijaški dom lahko postane priljubljen prostor za mlade, ali pa osovražen internat, ki je nujno zlo za dijake iz oddaljenih krajev. Omenjeno dilemo bom poskušala razjasniti skozi prizmo ustvarjalnosti, ki želi presegati vsakodnevno rutino vzgojiteljevega dela.
 
Ključne besede: ustvarjalno delovanje, različne ideje, dijaki, življenjske situacije, vsakodnevna rutina.
 
Nataša Tavželj