Mediacija – prijazna pot reševanjakonfliktov

Medosebni odnosi
Mediacija je najbolj prijazna oblika reševanja konfliktov in sporov med ljudmi, je tudi najučinkovitejša glede na osebnostna vprašanja, prinaša obojestransko sprejemljive rešitve in osebno zadovoljstvo, pogosto tudi izboljšanje medosebnih odnosov, manj možnosti zaostrovanja sporov v prihodnje, vzorec mirnega in učinkovitega reševanja sporov. Z mediacijo se vzpostavlja nova kultura reševanja sporov, kjer ni zmagovalca in poraženca, saj sprti strani prevzameta sami odgovornost za razrešitev nastalega konflikta. Mediacija ima zato moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja ali pa pomaga, da se odnos zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše.
 
Ključne besede: mediacija, odnosi, spor, konflikt.
 
mag. Gordana Možina Florjanc