Povezava med vase usmerjenim perfekcionizmom in stopnjo pozitivnih in negativnih čustev pri študentih pri rezultatih testa

Medosebni odnosi
Glavni namen študije, kot dela širše raziskave, je prikaz povezave med vase usmerjenim perfekcionizmom in stopnjo pozitivnih in negativnih čustev (občutij) pri študentih pri rezultatih testa iz razvojne psihologije, opravljenega po prvem semestru. Raziskovalni vzorec je predstavljalo 97 študentov, katerih povprečna starost je 19,4 leta in so vpisani v 1. letnik Fakultete za izobraževalne znanosti “Goce Delcev” na Univerzi v Štipu v Republiki Makedoniji. Meritve pozitivnih in negativnih čustev so bile pridobljene takoj po opravljenem rednem testu v prvem semestru. Ocena testa je predstavljala 20 % končne ocene pri predmetu razvojna psihologija. Kot smo pričakovali, so rezultati testa pokazali, da je vase usmerjeni perfekcionizem pomembno povezan z višjim nivojem pozitivnih čustev, ne pa tudi z rezultati testa ali z negativnimi čustvi. O rezultatih diskutiramo iz stališča potrebe po raziskovanju značilnosti dimenzij perfekcionizma znotraj konteksta trenutnih in dejanskih rezultatov in dosežkov študentov na izpitih.
 
Ključne besede: vase usmerjeni perfekcionizem, preizkus učinkovitosti, raven pozitivnega in negativnega vpliva, razredni test.
 
dr. Lence Miloseva