Psihično trpinčenje na delovnem mestu

Medosebni odnosi
V članku bomo prikazali rezultate raziskave, s katero smo ugotavljali, kako pogost pojav je mobbing v delovnem okolju, kakšne vrste mobbinga prevladujejo in kdo je bolj izpostavljen mobbingu. Mobbing je oblika vedenja, pri kateri posameznik ali skupina ljudi namerno izvaja nasilje (psihično ali fizično) nad sodelavcem. Začne se lahko z nenamernimi dejanji, ki potem preidejo v konflikt ter posledično v mobbing, ali pa je izživljanje namerno. Nasilje lahko poteka v več smereh; lahko, hierarhično gledano, poteka od nadrejenega proti podrejenemu ali obratno, pogosto pa se pojavlja tudi med hierarhično enakimi si sodelavci. Ključ do uspeha pri zmanjševanju oziroma prepoznavanju mobbinga v zgodnji fazi so medsebojna povezanost, dobra komunikacija, zdravo delovno okolje in dobro vodstvo.  
 
Ključne besede: delovno mesto, zaposleni, konflikt, komunikacija, mobbing.
 
Barbara Požun, mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Alenka Temeljotov Salaj