Učenje nenasilnega reševanja konfliktov

Medosebni odnosi
Konflikti so del medosebnih odnosov, ki se jim v vsakdanjem življenju ni mogoče izogniti. Posameznik ne more izbirati, v katere konflikte bo vpleten, lahko pa izbira načine, kako se bo nanje odzval. Mladi se na konflikte pogosto odzovejo z nasiljem, ker nimajo ustreznih socialnih spretnosti, zato jih je le-teh potrebno naučiti kot vseh drugih spretnosti. Pri tem lahko pomembno vlogo odigra vrstniška mediacija. Le-ta predstavlja proces nenasilnega reševanja konfliktov med mladimi, hkrati pa mlade opremlja s socialnimi spretnostmi za nenasilno reševanja konfliktov.
 
Ključne besede: konflikt, reševanje konfliktov, vrstniška mediacija, vrstniško nasilje.
 
dr. Mateja Pšunder