Uvodnik in recenzija

Uvodnik
Pozdravljeni, drage bralke in bralci,
 
v tokratni dvojni številki revije Iskanja je objavljenih 13 člankov, intervju z novo predsednico Skupnosti dijaških domov Slovenije in drama z vzgojno vsebino. Svoja teoretična razmišljanja, izsledke raziskav ter primere iz prakse z vami deli 17 avtorjev, od tega jih je pet, ki so priznani in ugledni znanstveniki tujih univerz. 
 
V prvem tematskem delu, »Družbena odgovornost«, avtorji predstavljajo teoretične poglede in razmišljanja o odgovornosti družbe do preprečevanja nasilja in vzgoje otrok in mladostnikov. V drugem tematskem sklopu, »Medsebojni odnosi«, avtorji prikazujejo izsledke raziskav o medsebojnih odnosih med ljudmi in prikažejo nekatere načine reševanja konfliktov. 
 
Tretji sklop, »IKT mediji in šolstvo« se dotaknemo sodobnih načinov učenja in poučevanja ter organizacije pedagoškega dela s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V zadnjem sklopu »Iz prakse za prakso« vzgojitelji dijaških domov prikažejo svoje ideje in z vsebinami posežejo neposredno v pedagoško prakso v dijaških domovih. Zapisane misli, ideje in dejanja iz prakse zaključimo z dramo, ki posega v življenje in delo dijaških domov nekoč, nekje in morda. Želimo vam veliko užitkov pri branju zanimive in aktualne vsebine. Zahvaljujemo se recenzentom za opravljeno delo in Ministrstvu za šolstvo in šport za sofinanciranje tokratne številke revije.
 
dr. Vinko Skalar, mag. Olga Dečman Dobrnjič