Pot do e-kompetentnosti vzgojiteljev dijaških domov

IKT v dijaških domovih
V članku izhajamo iz stališča, da je znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poklicu vzgojitelja v dijaških domovih zelo pomembno. Vzgojitelj naj bi ta svoja znanja vključeval v vzgojno-izobraževalni proces, kot so to trendi globalne družbe. Tudi dijaki in starši od vzgojiteljev pričakujejo osnovna znanja s področja IKT. Z vključevanjem IKT v vzgojno-izobraževalni proces se le-ta plemeniti in postaja drugačen. V nadaljevanju predstavimo temeljne e-kompetence, ki so nastale v razvoju projekta e-šolstvo. Ponudimo tudi eno od možnih poti vzgojiteljev do pridobitve licence e-kompetentni vzgojitelj. Opišemo e-izkaznico ter prikažemo statistične podatke udeležbe vzgojiteljev na področnem seminarju Uporaba e-gradiv pri pripravi vzgojno-izobraževalne ure v dijaškem domu. 
 
Ključne besede: vzgojitelj, dijaški dom, e-kompetence, izobraževanje. 
 
dr. Olga Dečman Dobrnjič, Bojan Jeram