Spletni učbenik – kakovostna metoda izobraževanja odraslih

IKT v dijaških domovih
Spletni učbenik predstavlja kakovostno metodo izobraževanja odraslih, njegova priprava pa zahteva poglobljeno delo avtorja. V prispevku bomo prikazali vlogo sodobnih učnih gradiv v procesu izobraževanja odraslih. Predstavili bomo pojme, vezane na glavno tematiko, vrste metod izobraževanja odraslih ter vrste spletnih gradiv. Nadalje bomo predstavili trinajst priporočil za izvajanje spletnega učenja, ki temeljijo na značilnostih odraslih udeležencev izobraževanja. Opisali bomo spletni učbenik kot kakovostno metodo izobraževanja odraslih. Elementi in izhodišča za ocenjevanje kakovosti spletnih učbenikov so pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti. Prikazali bomo prednosti uporabe spletnega učbenika pred ostalimi vrstami metod izobraževanja odraslih. Prikazali bomo štiri korake pri pripravi spletnih učbenikov ter analizirali izhodišča za pripravo višješolskih učbenikov v projektu Impletum, ki jih morajo pisci le-teh upoštevati. 
 
Ključne besede: spletni učbenik, kakovost, sodobna učna gradiva, metode izobraževanja odraslih, priprava in pisanje spletnih učbenikov, značilnosti odraslih udeležencev izobraževanja, višja strokovna šola. 
 
Maruša Komotar