Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vzgojno-izobraževalni dejavnosti v dijaškem domu

IKT v dijaških domovih
V članku predstavimo dijaški dom kot vzgojno-izobraževalno ustanovo in vlogo vzgojitelja v dijaškem domu. Poudarjen je pomen prostočasnih vzgojno-interesnih dejavnosti, ki so pomembna komponenta vsakodnevnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Predstavljena je prostočasna interesna dejavnost nemščina in potek ter izvedba projektne dejavnosti v šolskem letu 2010/2011, kjer je poseben poudarek posvečen dijakom, ki na posameznih predmetnih področjih izkazujejo posebna znanja. V okviru vzgojno-izobraževalnega procesa z dijaki so predstavljeni cilji in namen ter potek projektnega dela izdelave e-gradiva v tujem jeziku. Projekt je potekal v štirih fazah: od oblikovanja pobude in končnega cilja, preko načrtovanja in izvedbe, uresničitve cilja do evalvacije dela. Končni rezultat projektnega dela je bil predstavljen na natečaju z naslovom Märchen und Geschichten, ki ga je organiziralo Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika. 
 
Ključne besede: dijak, vzgojitelj, dijaški dom, informacijsko-komunikacijska tehnologija, prostočasna dejavnost, nemščina, projektno delo. 
 
Barbara Štingl, dr. Olga Dečman Dobrnjič