Domovinska in državljanska vzgoja: izraelski koncept izobraževalnega turizma

Iz prakse dijaških domov
Na spremembe v šolstvu mlade države Republike Slovenije kaže tudi predmet Državljanska in domovinska vzgoja, ko s spremembo političnega sistema in ideološkega aparata izkazuje na novo osmišljeno ideologijo mlade države. Pomanjkljivosti državljanske vzgoje v šolskem sistemu lahko z minimalističnim konceptom državljanske vzgoje zapolnijo tudi druge vladne ali nevladne organizacije. Ugotavljamo, da naletimo na ideološko predestinirana sporočila in se nenehno srečujemo z elementi nacionalizma. Domovinska vzgoja naj mladim krepi spoštovanje, soodgovornost in ljubezen do domovine ter krepi narodno identiteto. V prispevku podajamo vpogled, izkušnjo in evalvacijo enotedenske strokovne ekskurzije v Izraelu. 
 
Ključne besede: identiteta, domovinska vzgoja, državljanska vzgoja, nacionalizem, domovina. 
 
Stanislav Kink