Informativni dan v dijaškem domu

Iz prakse dijaških domov
Odločitve za vpis v konkretno šolo dijaki ne sprejemajo vsak dan, morda celo samo enkrat ali dvakrat v življenju. Pred sprejemanjem tovrstnih odločitev tako potrebujemo določene informacije, na podlagi katerih se odločimo. Gre za to, da vzgojno-izobraževalne ustanove oblikujejo svoj marketinški splet, katerega glavni elementi so image, lokacija, promocija in stroški. Cilj raziskave je bil, da na podlagi teoretičnih načel managementa dogodka, pridobimo splošna in predvsem konkretna spoznanja o tem, kako določen dogodek – informativni dan – načrtujemo in izvedemo, na kaj je potrebno paziti, kakšne so metode in merila merjenja potreb, stališč, pričakovanj in končnega zadovoljstva udeležencev nekega dogodka. Raziskava je bila opravljena s pripravo vprašalnikov, izvajanjem anketiranja in analizo podatkov. Postavljeno trditev: »Mladostniki se udeležujejo informativnih dni na šolah, ki so bližje domu, in jih bivanje v dijaškem domu ne zanima,« smo ovrgli. 
 
Ključne besede: informativni dan, dogodek, marketinški splet, dejavniki in deležniki odločitev. 
 
Karmen Lemut