Ravnanje s konflikti v organizacijah

Iz prakse dijaških domov
Konflikti so sestavni del našega življenja, so del komunikacije, neizbežni in povsem normalni. Pomembno je, da konfliktov ne razumemo kot grožnjo, ampak kot izziv, ki nam bo v interakcijah s sodelavci pokazal različne poti za dosego zastavljenih ciljev. Konflikti v organizacijah so posledica različnih dejavnikov, ki jih moramo prepoznati in se naučiti ustrezno ravnati z njimi. Cilj prispevka je podrobneje orisati pristope in modele reševanja konfliktov tujih avtorjev in v nadaljevanju tudi vlogo menedžmenta pri uspešnem upravljanju s konflikti. Podmena, da je človek najpomembnejši vir v sodobni organizaciji, narekuje odgovornost vsem zaposlenim, da ustvarjajo možnosti za odstranjevanje ovir in priložnosti za spodbujanje rasti in zagotavljanje pomoči pri reševanju problemov. 
 
Ključne besede: konflikti, organizacija, modeli, menedžment, človek. 
 
Nataša Tavželj