Pomen kakovosti izobraževalnih storitev

Izobraževanje
Aktualni podatki o izobraževanju v Evropski uniji prikazujejo, da je povprečno pričakovano trajanje izobraževanja v EU-27 v povprečju 17,5 let. Zmanjšalo se je število vključenih v izobraževanje zaradi zmanjšanega obsega populacije mladih. Skoraj 90 % mladih Evropejcev je vključena v srednješolsko izobraževanje, 13 % moških in 18 % žensk, starih nad 18 let je vključenih v terciarno izobraževanje, višja stopnja izobrazbe pa tudi omogoča mnogo hitrejše in učinkovitejše zaposlovanje. Število brezposelnih narašča z upadanjem ravni izobrazbe. Sporočilo Evrope 2020 je razvijati tri temeljne cilje: »pametno, trajnostno in vključujočo rast«. Z zagotavljanjem kakovostnih izobraževalnih storitev se bodo lahko uresničevali zastavljeni cilji Evropske unije, le-ti predstavljajo rešitev iz obstoječega neugodnega gospodarskega stanja in socialne krize. V družbi 21. stoletja, družbi tveganja, je potrebno kot pomembno protiutež procesom individualizacije življenja, razvijati povezovanje ter sodelovanje, zlasti na področju izobraževanja in povezovanja različnih vej znanosti. Potrebno je vzpostaviti osnovno pravico posameznika do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa in upoštevati potrebo po vseživljenjskem učenju, ki naj poteka v ustvarjalnem,spodbudnem in navdušujočem ozračju na vseh ravneh izobraževanja in življenja. 
 
Ključne besede: pomen kakovosti, izobraževalna storitev, Evropska unija, ravni izobraževanja, sodelovanje, stalna strokovna rast, vseživljenjsko učenje. 
 
Maruša Komotar, mag. Gabrijela Hauptman