Uvodnik in recenzija

Uvodnik
Še malo, pa bomo upihnili jubilejnih 40 svečk na torti praznovanja rojstnega dne naše revije Iskanja, ki izhaja od leta 1983 dalje. Mnogo uredniških odborov se je menjalo, mnogo ljudi jo je soustvarjalo, vsa leta pa je njen odgovorni urednik zaslužni profesor dr. Vinko Skalar. 
 
V tokratni številki revije Iskanja boste lahko prebrali 11 člankov domačih in tujih avtorjev. Dandanašnjo vzgojo in izobraževanje vsekakor močno zaznamuje informacijsko-komunikacijska tehnologija, zato v prvem tematskem sklopu Informacijsko-komunikacijska tehnologija v dijaških domovih dr. Olga Dečman Dobrnjič in Bojan Jeram predstavita projekt e-šolstvo in opišeta pot do e-kompetentnosti vzgojiteljev dijaških domov. V nadaljevanju Barbara Štingl in dr. Olga Dečman Dobrnjič prikažeta praktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri prostočasni dejavnosti nemščina v dijaškem domu, Maruša Komotar pa predstavi vlogo e-učbenika kot novega medija za učenje. 
 
Vzgoja in družba je večna tema, v katero s svojimi kritičnimi razmišljanji poseže dr. Jasminka Zloković, ki se sprašuje, ali družba sploh pomaga otrokom odvisnikov od psihoaktivnih drog. Kako se s pomočjo ThetaHealing® tehnike veča pozornost in koncentracija študentov, nam prikažeta dr. Kornelija Mrnjaus in dr. Miodrag Krneta, v nadaljevanju pa dr. Vesna Minić in mag. Emilija Marković utemeljujeta pomen družine za zdrav razvoj otrok. 
 
V tematskem sklopu Izobraževanje Danijela Rus z raziskavo osvetli pojem profesionalnega razvoja učitelja matematike z vidika bodočih učiteljev ter učiteljev, ki imajo že različno dolge izkušnje s poučevanjem, Maruša Komotar in mag. Gabrijela Hauptman pa diskutirata o tem, da je potrebno vzpostaviti osnovno pravico posameznika do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa in upoštevati potrebo po vseživljenjskem učenju. 
 
Iz prakse dijaških domov Karmen Lemut predstavi pomen informativnega dne v dijaškem domu in članek obogati z raziskavo, Stanislav Kink v prispevku podaja vpogled, izkušnjo in evalvacijo enotedenske strokovne ekskurzije v Izraelu, Nataša Tavželj pa prikaže pristope in modele reševanja konfliktov in v nadaljevanju opredeli vlogo menedžmenta pri uspešnem upravljanju s konflikti. Veliko strokovnih užitkov in kreativnih misli ob branju vam želimo in vabljeni k objavi člankov. 
 
dr. Vinko Skalar, dr. Olga Dečman Dobrnjič