Pomen in vloga družine kot okolja za razvoj otroka v zgodnjem otroštvu

Vzgoja in družba
Družina je okolje, kjer otrok pridobiva različne vzgojno-izobraževalne in življenjske izkušnje. V odvisnosti od družinskega okolja otrok pridobiva izkušnje, ki v njem vzbujajo zadovoljstvo in srečo, in se razvija v zdravo osebnost, lahko pa je tudi obratno, da družinsko okolje na otroka vpliva zaviralno in ga v njegovem osebnem razvoju omejuje. Družina ima pri vzgoji otrok prednost pred vsemi drugimi okolji. Družinska vzgoja je temelj otrokovega razvoja, na otroka vpliva vseživljenjsko, njen vpliv je najmočnejši. Ni inštitucije, ki bi na formiranje otrokove osebnosti imela večji vpliv. Da bi razumeli pomen in vpliv družine na razvoj posameznika, moramo vedeti, kakšna je bila družina včasih in kakšna je danes, poznati moramo njeno razvojno pot skozi zgodovino in generacije do danes. Iz pedagoškega stališča je družina nezamenljivo okolje za zdrav razvoj posameznika. Tipi in funkcije družine sodobnega časa so usklajeni z družbenimi spremembami, ki družino spreminjajo, dopolnjujejo, razširjajo in prilagajajo. Cilj vsake družbe in družine pa je razvoj otroka in njegovih sposobnosti. 
 
Ključne besede: družina, otrok, vzgoja, zgodnje otroštvo. 
 
dr. Vesna Minić, mag. Emilija Marković