Večanje pozornosti, koncentracije in uspeha študentov s pomočjo “thetahealing®” tehnike

Vzgoja in družba
Avtorja v članku predstavljata osnovne značilnosti in način dela s pomočjo ThetaHealing® tehnike, ki se bo pilotsko testirala v znanstvenem projektu “Večanje pozornosti, koncentracije in uspeha učencev s pomočjo ThetaHealing® tehnike”. Avtorica te tehnike Vianna Stibal izhaja iz predpostavke, da so naša prepričanja in stališča zapisana prvenstveno v naši podzavesti in vplivajo na naše vedenje v določenih situacijah. Nasprotno od mišljenja, da je naša prepričanja in stališča težko ali nemogoče spreminjati, Stibal trdi, da se s pomočjo ThetaHealing® tehnike prepričanja in stališča lahko trajno spremenijo. Avtorja pripravljata projekt, ki ga bosta izvedla na skupini študentov, ki imajo probleme s pozornostjo in koncentracijo pri učenju za izpit, posledica tega pa je, da izpite opravljajo neredno ter imajo slabe izpitne rezultate. Na tem vzorcu študentov bosta avtorja preizkusila ThetaHealing® tehniko in njen vpliv na povečanje pozornosti, koncentracije in uspehe študentov. 
 
Ključne besede: uspeh študentov, pozornost, koncentracija, stališča, prepričanja, programiranje, ThetaHealing®. 
 
dr. Kornelija Mrnjaus, dr. Miodrag Krneta