E-zbornica v Dijaškem domu Poljane

IKT in družba
 
Spomladi 2012 smo se nekateri vzgojitelji Dijaškega doma Poljane udeležili seminarja Uporaba e-gradiv pri pripravi vzgojno-izobraževalnih ur v dijaškem domu, ki poteka preko projekta E-šolstvo. Tam smo se navdušili nad e-zbornico. Kmalu smo izdelali lastno e-zbornico ter vanjo vnesli za nas pomembne vsebine. Z uporabo e-zbornice smo vzgojitelji zelo zadovoljni, saj se je izboljšal pretok informacij, nekoliko so se zmanjšali stroški, predvsem pa v e-zbornico lahko dostopamo povsod, kjer je internetna povezava. Veseli smo, da sledimo uporabi sodobne informacijske tehnologije ter da od nje vzamemo tisto, kar olajša in bolje organizira naše delo. 
 
Ključne besede: dijaški dom, e-zbornica, E-šolstvo, Moodle.
 
Irena Šuc Hribar