Odvisnost od interneta

IKT in družba
 
V Sloveniji se v novembru obeležuje mesec preprečevanja zasvojenosti. To je priložnost, da se z bolj koncentriranimi aktivnostmi informira in ozavešča tako strokovno kot laično javnost o zasvojenosti, da se spodbuja pogovor in aktivira strokovnjake, politike, skupine in posameznike, splošno javnost in pedagoške delavce, da v okviru svojih možnosti in pristojnosti prispevajo k reševanju problema zasvojenosti. Končni cilj preventivne akcije v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih je seznaniti učence in dijake o nevarnosti odvisnosti. V raziskavi, kjer sem se osredotočila na odvisnost od interneta, sem želela izvedeti koliko, kdaj in v kakšen namen dijaki dijaškega doma uporabljajo internet. Prav tako sem želela izvedeti, kakšen pomen in vpliv ima uporaba interneta na njihova življenja in njihov vsakdan, glede na spol in starost dijakov. 
 
Ključne besede: odvisnost, internet, socialne veščine, samokontrola, samoodločanje.
 
Iris Arbeiter