Aktivna participacija mladih – priložnost za kakovostno delovanje domske skupnosti

Iz prakse dijaških domov
 
V prispevku je predstavljeno delovanje domske skupnosti dijaškega doma kot enega izmed osrednjih prostorov in organov doma, ki omogoča aktivno participacijo mladih ter razvijanje aktivnega državljanstva. Prispevek sprva predstavi teoretična ozadja participacije mladih, nadaljuje s teoretičnim okvirom domske skupnosti ter predstavi konkreten primer delovanja domske skupnosti. Predstavljena je tudi akcijska raziskava delovanja domske skupnosti, ki je stremela k izboljšanju kakovosti dela domske skupnosti v prihodnje. Ob koncu so predstavljene ugotovitve, ki lahko koristijo pri postavitvi ali osvežitvi že obstoječih skupnosti dijakov. 
 
Ključne besede: participacija mladih, aktivno državljanstvo, domska skupnost, dijaški dom.
 
Andreja Gimpelj, mag. Stanislav Bojan Zupet