Inovacijski predlogi srednješolcev v dijaških domovih

Iz prakse dijaških domov
 
Prispevek seznanja z večletno prakso, kjer so dijaki pobudniki in izvajalci odličnosti. Inovacijski predlogi, kjer so dijaki dokazali, da ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše in prispevali z idejami in konkretnimi akcijami k izboljšavam so: Kajenje, kajenje, kajenje, Naš park, Bonton in Lizika, Barvne študije fasade dijaškega doma in Okrasitev z zavrženimi plastenkami. Z ustrezno vodenim pristopom lahko najstnike navdušimo za sistematično interdisciplinarno raziskovalno delo, spodbujamo kreativnost, inovativnost, senzibilnost za skupno dobro, skrb za skupno okolje, za odgovornost trajnostnega razvoja in ekologijo. 
 
Ključne besede: inovacijski predlogi, dijaški dom, raziskovalno delo, inovativnost, konceptualna doba.
 
Rasta Fašmon