Trženje storitev Dijaškega doma Maribor

Iz prakse dijaških domov
 
Ugotavljam, da se je po osamosvojitvi Slovenije povpraševanje po storitvah Dijaškega doma Maribor bistveno zmanjšalo in da je osnovna dejavnost doma celotna oskrba dijakov v času šolanja. Proste kapacitete pa ponudimo študentom in šolanju slušno prizadetim otrokom. Za ponudbo nadstandardnih storitev opisujem potrebo po trženju dodatnih storitev, ki so nujno potrebne za preživetje dijaškega doma. Raziskujem možnosti za zajezitev zmanjšanja po povpraševanju storitev Dijaškega doma Maribor in uvedbo tima, ki bi skrbel za trženje storitev doma. Skušam pripraviti smernice za boljšo odzivnost ponudbe na spremembe v povpraševanju po storitvah Dijaškega doma Maribor. 
 
Ključne besede: dijaški dom, trženje storitev, povpraševanje, ponudba, osnovna dejavnost, dodatna dejavnost, trženjski splet za storitve.
 
Borut Novak