Zaznavanje kakovosti storitev V Dijaškem domu Maribor

Iz prakse dijaških domov
 
Dijaški dom je vzgojno-izobraževalni zavod, katerega osnovna naloga je skrb za zadovoljitev socialnih potreb srednješolcev, ki se šolajo izven kraja svojega stalnega prebivališča. V času vse večje konkurence je kakovost storitev postala odločilen dejavnik uspešnosti in obstoja zavodov. Namen prispevka je prikazati rezultate raziskave kakovosti storitev osnovne dejavnosti v Dijaškem domu Maribor, katere cilj je bil ugotavljanje zaznane kakovosti storitev v očeh dijakinj in dijakov. Raziskovali smo, katere značilnosti storitve najbolj vplivajo na oceno kakovosti in na katerem področju storitev dijaškega doma je največja vrzel med pričakovanji dijakov in njihovim zaznavanjem kakovosti izbranih storitev. Poskušali smo najti odgovore na vprašanje, kako dijaki ocenjujejo pogoje za učenje, ponudbo interesnih dejavnosti, bivalni standard, prehrano in medsebojne odnose v Dijaškem domu Maribor. 
 
Ključne besede: storitve, vzgoja in izobraževanje, trženje, kakovost, merjenje kakovosti.
 
Igor Vantur, dr. Lidija Kodrin