Identiteta mladostnika v luči integrativne terapije in možnost prevzgoje

Vzgoja in družba
 
V prvem delu pričujočega članka je predstavljena integrativna terapija, katere utemeljitelj je Petzold. Izhodiščni koncept integrativne terapije je mulitidisciplinarni diskurz, odprtost za spoznanja drugih disciplin in združevanje različnih teorij. Osrednja tema je identiteta, ki se dotika tako osebne kot tudi družbene sfere, ki je v “transverzalni moderni” ogrožena. Članek nadaljujem s predstavitvijo identitete mladostnika v luči integrativne terapije preko petih stebrov identitete (telesnost, socialna mreža, delo in dosežki, materialna varnost in vrednote). Pri prvotni vzgoji lahko pride do neučinkovitih vzgojnih vzorcev, ki lahko vplivajo na otrokov razvoj in se pokažejo kot deficiti in travme. Prav zaradi tega mladostniki potrebujejo posebno oskrbo in podporo, ki jo lahko imenujemo tudi “prevzgoja”. Menim, da integrativna terapija mogoče prav zaradi svoje multiperspektivnosti lahko pripelje do kakovostnih rešitev, ker omogoča mladostniku da razvije zdravo in zrelo identiteto. 
 
Ključne besede: identiteta, mladostnik, pet stebrov identitete, vzgoja, prevzgoja, integrativana terapija.
 
Tatjana Kapuralin