Poučevanje in učenje matematike pod drobnogledom

Vzgoja in družba
 
V pričujočem prispevku smo se posvetili pregledovanju in analizi gradiv (izdelkov učiteljev matematike, ki so nastali pri delu v projektu) z namenom iskanja odgovorov na raziskovalna vprašanja v povezavi s poukom matematike, pri katerem učitelji načrtno razvijajo kompetenco učenje učenja. Zanimalo nas je, ali predstavlja specifika predmeta matematika pomemben dejavnik pri učinkovitem razvoju kompetence učenje učenja, kako kompetenco učenje učenja razumejo in uporabljajo učitelji matematike in njihovi dijaki, ali je pouk matematike osiromašen brez kompetence učenje učenja ter katere so morebitne nevarnosti zaradi neosmišljene uporabe novosti in novih znanj pri pouku. Učitelji matematike vedo, da ni dovolj, če učijo samo vsebino svojega predmeta, zavedajo se, da je potrebno naučiti učence in dijake, kako se učiti. Ena izmed rešitev, ki jo ponujamo, je model načrtovanju tematskega sklopa, v katerem se vključevanje in razvoj kompetence učenje učenja načrtuje in postopno razvija. Vodilna zamisel oz. ključni element modela so aktivnosti, ki jih učitelj pripravi z namenom, da dijaki prevzamejo odgovornost za učenje z željo, da bi se učili, da morajo nekaj znati. Skozi pripravljene aktivnosti dijakom omogočimo praktične izkušnje, vadbo in evalvacijo učnih strategij, kajti samo poznavanje strategij brez izkušnje, preizkusa in prenosa ni zagotovilo za razvoj kompetence učenje učenja pri dijakih. Področjem razvoja kompetence učenje učenja (metakognitivni, motivacijski in kognitivni) bodo učitelji matematike v prihodnosti zagotovo namenili in posvetili več pozornosti kot doslej. 
 
Ključne besede: učenje učenja, matematika, kompetence, model pouka.
 
Amela Sambolić Beganović, Jerneja Bone