Razvojna psihopatologija in izobraževanje

Vzgoja in družba
 
Članek prikazuje pregled, izpostavlja in opredeljujejo načela, koncepte, napredek in prihodnje usmeritve razvojne psihopatologije. Skozi diskurz poudarjamo pomen in znanje ter uporabnost razvojne psihopatologije pri izobraževanju in izhajamo iz stališča, da v novem obdobju razvojne psihopatologije le-ta išče svoj prostor tudi v šolstvu. Podpiramo prodor psihopatalogije v šolske kurikule, saj se pojavljajo nove meje v razvoju možganov, raziskuje se njihova plastičnost, dokazuje se gen-okoljske interakcije, raziskuje se vzdržljivost in okrevanje možganov pa tudi večnivojska dinamika in rezultati nakazujejo na uporabnost teh znanj in spoznanj pri učenju. Interdisciplinarno raziskovanje, izobraževanje, metodologije za ocenjevanje in analiziranje sprememb skozi čas znotraj posameznih sistemov in njihovih kontekstov spreminjajo razumevanje narave posameznika in potek njegovega razvoja. Menimo, da so ta spoznanja neločljivo povezana z našim razumevanjem učenja in poučevanja in predlagamo, da naj bi sodobne šole ta spoznanja upoštevale in temu prilagajale učenje. Žal je v Republiki Makedoniji to znanstveno akademsko polje do zdaj skoraj neznano. Upamo, da bo ta članek vzpodbudil zanimanje in bo kot prvi izziv k ozaveščenosti o nujnosti potrebe po tej znanstveni disciplini v šolskem sistemu v prihodnosti. Kot prve korake k temu smo kot pionirji v R. Makedoniji vzpostavili kurikulum razvojne psihopatologije na Fakulteti za izobraževalne vede in Fakulteti za zdravstvene vede, na Univerzi Goce Delčev v Stipu.
 
Ključne besede: razvojna psihopatologija, izobraževanje, koncepti, izzivi, znanstvena disciplina.
 
dr. Lence Miloseva