Uporaba problemskega pouka pri vzgojno-izobraževalnem delu v dijaških domovih

Vzgoja in družba
 
V sestavku obravnavamo problemski pouk, s katerim učinkovito spodbujamo kritično in ustvarjalno mišljenje dijakov pri vzgojno-izobraževalnem delu v dijaških domovih. Za spodbujanje uporabe problemskega pouka potrebujemo vzgojitelje in učitelje, ki so usposobljeni za izvajanje takšne vrste pouka, saj ta od njih zahteva drugačne spretnosti poučevanja, kot to zahteva večina konvencionalnih oblik pouka. V večini so prisotne konvencionalne oblike izvajanja pouka kot so frontalni pouk, timski pouk, programirani pouk in integrirani pouk. Ena izmed konvencionalnih oblik, vendar redko uporabljena, je tudi problemski pouk, v okviru katerega spodbujamo in urimo kritično in ustvarjalno mišljenje. V prispevku obravnavamo uporabo problemskega pouka pri vzgojno-izobraževalnem delu v dijaških domovih, predvsem uporabo tega pri vzgojno-izobraževalnih urah. V prispevku obravnavamo ustvarjalno in kritično mišljenje in ob tem problemski pouk, s pomočjo katerega uspešno spodbujamo samostojno ustvarjalno in kritično mišljenje dijakov.
 
Ključne besede: problemski pouk, kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, dijaški dom.
 
Uroš Murko