Seksualnost in humani odnosi med spoloma

Razprave in raziskave

 

Danes velja, da ima spolnost pomembno vlogo v družbenem življenju ljudi in je ena od naravnih človekovih potreb. V osemdesetih letih in se je namesto ožjega termina seksualna vzgoja začel uporabljati termin Humanizacija odnosov med spoloma, kajti odnos med ljudmi poleg spolnega odnosa vključuje še mnoge aspekte, kot so: etični, sociološki, politični, ekonomski, pravni, psihološki in drugi in niti eden od njih ne sme biti zanemarjen. Bistvo humanizacije med spoloma je razvoj pozitivnega, na enakosti možnosti in spoštovanju temelječem dostojantstvu do osebnosti nasprotnega spola. Prispevek navaja k varovanju reproduktivnega zdravja in dobrega spolnega vedenja, razvijaja pozitiven odnos do poroke, načrtovanja družine, do starševstva in do ukrepov politike prebivalstva. Avtorici poudarjata, da je mladim potrebno predstaviti nevarnosti, s katerimi se srečujejo, kot so spolno prenosljive bolezni, nosečnost, zloraba človeške spolnosti in druge pasti spolnega življenja. Da bi v celoti pojasni odnos med spoloma je treba upoštevati temelje, na katerih temeljita ljubezen in seks.

Ključne besede: spolnost, humanizacije odnosov, spol, ljubezni, seks.

Nevena Stanisavljević, Dr. Bisera Jevtić