Kulturno vzgojni gledališki projekt “Šugla na Taboru”

Teorija in praksa dijaških domov

 

Primer dobre prakse sodelovanja dijaškega doma in kulturne ustanove

Mladi, ki bivajo dijaškem domu, so vsakodnevno vpeti v nemalokrat utrujajoče in zahtevno formalno izobraževanje, se v svojem prostem času (ko si običajno želijo le počitka) srečujejo še z nami, aktivnimi strokovnimi delavci in sodelavci, ki jim želimo ponuditi in dati čim več. Spodbujamo jih k razvijanju osebne odgovornosti ter aktivnega udejstvovanja na različnih področjih, pri tem pa jim skušamo predstaviti tudi kreativen in izviren pristop pri soočanju z različnimi novimi izzivi. Kulturno-umetnostna vzgoja prinaša nove priložnosti, znanja in izkušnje. Skozi različne kulturno-umetnostne teme mladi raziskujejo sebe in druge. Tako izhajamo iz prepričanja, da imajo mladi pravico do spodbudnih kulturnih izkušenj, ki jih navdihujejo, spodbujajo njihovo domišljijo ter prispevajo k njihovemu celostnemu razvoju.

Ključne besede: mladina, dijaški dom, prosti čas, kulturno-umetnostna vzgoja.

Saša Šterk