Pametni mobilni telefon je lahko tudi koristen didaktični pripomoček

Teorija in praksa dijaških domov

 

Sodobna komunikacijska sredstva, med katera prištevamo tudi pametne mobilne telefone, nam omogočajo vse hitrejši dostop do informacij. Kot posledica tega se spreminjata tako način našega vsakdanjega delovanja kot tudi izražanja, kar lahko še posebej izrazito opazujemo pri mladih. Ker je navzočnost in uporabnost omenjenih naprav vse večja in je globalno v trendu naraščanja, pametni mobilni telefoni pa služijo tako komunikaciji, kot iskanju informacij in razvedrilu, je smiselno razmišljati tudi o tem, kako jih ustrezno vključiti v izobraževalni proces. V dijaškem domu smo se pri prostočasni vzgojno-interesni dejavnosti nemščina, v sodelovanju z dijaki odločili, da s pomočjo mobilne aplikacije German 50 Languages preizkusimo, kako je lahko učenje, ki ni več vezano na določen prostor in čas, tudi zabavno in učinkovito.

Ključne besede: prosti čas, dijaki, učenje tujih jezikov, pametni mobilni telefoni, mobilne aplikacije.

Barbara Štingl