Družina – temeljna socialna institucija

Vzgoja in družba

 

Izvajanje roditeljske pravice pred nas postavlja družbeno odgovornost, še posebej za otroke in tiste, ki niso sposobni skrbeti zase. V prispevku avtorja spregovorita o izvajanju roditeljske pravice, kdaj lahko država poseže v izvrševanje pravice staršev oziroma prevzame dolžnost za skrb otroka. Predstavila bosta možnosti in izvajanje stikov otroka, kadar je otrok zaupan v vzgojo in varstvo enemu od staršev ter vlogo in pristojnosti šole v teh primerih. Izpostavila bosta pravice rejnikov v odnosu do otroka in šole, kadar je otrok nameščen v rejniško družino. Odgovorila bosta na vprašanja, kako naj šole postopajo v primerih, ko se v šoli namesto staršev pojavijo druge osebe npr. novi partnerji staršev, stari starši in želijo izvajati tista upravičenja, ki v skladu s šolsko in tudi družinsko zakonsko ureditvijo gredo samo staršem.

Ključne besede: družina, otrok, starši, država.

Janez Možina, Mag. Gordana Možina