CELOSTNA PODOBA NOVOLETNEGA AMBIENTA DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR

NEW YEAR‘S DECORATION OF LIZIKA JANČAR BOARDING SCHOOL

Patricija Cehner, dijakinja; Rasta Fašmon, mentorica projekta
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Članek obravnava postopek novoletne krasitve. Naloga prikaže novoletno okrasitev, s katero nimamo stroškov. Živimo v času, ko se moramo obnašati ekološko in trajnostno.

Ključne besede: novoletna okrasitev, dijaški dom, inovativnost dijakov


Abstract

The article deals with the process of New Year’s decoration. The task represents costless New Year’s decoration. We live in times when there is a need for environmentally responsible behavior.

Keywords: New Year’s decoration, boarding school, student innovation

Patricija Cehner, student; Rasta Fašmon, mentor