KREPITEV SOCIALNE KOHEZIVNOSTI MLADOSTNIKOV V DIJAŠKEM PARKU

STRENGTHENING OF SOCIAL COHESIVENESS OF YOUNGSTERS IN A BOARDING SCHOOL

Rasta Fašmon
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

S podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter vnemo vseh zaposlenih in dijakov smo izpeljali v dijaškem domu kakovosten program, ki je naletel med mladimi na izvrsten odziv. V parku smo realizirali več akcij v sklopu projekta Ustvarjalna preureditev okolice ribnika v dijaškem domu ― oblikovanje oaze miru, katerih cilj je bil druženje mladih na svežem zraku v dijaškem parku, kjer bi lahko okrepili socialno kohezivnost in zadovoljili potrebo po pripadnosti. Med načrtovanimi cilji so bili: izobraževalni, vzgojni, socializacijski in razvojni cilji ter podpora inovativnosti in ustvarjalnosti.

Ključne besede: dijaški dom, park, trajnostni razvoj, kreativnost, socialna kohezivnost


Abstract

With the support of Ministry of Education, Science and Sport as well as the enthusiasm of the staff and students we carried out a quality program, which was well accepted by young people. Through the project ‘Creative rearrangement of a pond environment in a boarding school – creating an oasis of peace’ we realised several actions, the goal of which was youngsters’ socializing with friends in fresh air in a students’ park, where they could strengthen social cohesiveness and fulfill the need to belong. The planned objectives included educational goals, socialization goals and development goals as well as support to innovation and creativity.

Keywords: boarding school, students’ park, sustainable development, creativity, social cohesion