MEDNARODNI KONGRES DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE

INTERNATIONAL CONGRESS OF BOARDING SCHOOLS

Lilijana Gabrič Hvasti
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Mednarodni kongres dijaških domov Slovenije organizira Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Je priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj, povezavo domske teorije in prakse, širjenje izsledkov dobre prakse, razvijanje domske stroke, povezovanje in sodelovanje s strokovnimi delavci, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja ali so kakorkoli povezani s temi področji, tako iz Slovenije in zamejstva kot tudi iz tujine. V prispevku bomo predstavili razvoj, potek in pomen organizacije kongresov.

Ključne besede: mednarodni kongres, dijaški dom, vzgoja in izobraževanje, vzgojitelj


Abstract

The International Congress of boarding schools Slovenia is organized by the Association of Educators of Boarding Schools of Slovenia in cooperation with the National Education Institute and the Community of Boarding Schools of Slovenia. It is an opportunity to exchange the opinions and experiences, to link the theory and practice, to expand the results of good practice, to develop the boarding-school profession, to connect and collaborate with the professionals working in the field of education, or are in any way related to these fields, both in Slovenia and neighbouring countries as well as from abroad. In the article we present the development and the importance of organizing the congresses.

Keywords: international congress, boarding school, education, educator