POGLED MLADIH NA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – I. DEL

YOUTH PERSPECTIVE ON INTERGENERATIONAL COOPERATION – PART I.

Dr. Lidija Hamler
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

V pričujočem prispevku so predstavljeni izsledki raziskave Lastnosti posameznih generacij in zavest o prisotnosti medgeneracijskega sodelovanja med generacijami. V izhodišču raziskave nakažemo, da se prebivalstvo stara in da so bili medgeneracijski stiki nekoč naravni del življenja v družini, danes pa stojimo pred izzivom, kako jih zavestno vzpostavljati. Medgeneracijsko sodelovanje omogoča vsaki generaciji, da se osredotoči na to, kar je, in drugim prinese dodano vrednost. Izziv medgeneracijskega sodelovanja z vidika mladih je ustvarjanje kulture sprejemanja in spoštovanja drug drugega ter dialoška naravnanost.

Ključne besede: mladi, medgeneracijsko sodelovanje, lastnosti generacij, dijaški dom, vzgoja in izobraževanje.


Abstract

V pričujočem prispevku so predstavljeni izsledki raziskave Lastnosti posameznih generacij in zavest o prisotnosti medgeneracijskega sodelovanja med generacijami. V izhodišču raziskave nakažemo, da se prebivalstvo stara in da so bili medgeneracijski stiki nekoč naravni del življenja v družini, danes pa stojimo pred izzivom, kako jih zavestno vzpostavljati. Medgeneracijsko sodelovanje omogoča vsaki generaciji, da se osredotoči na to, kar je, in drugim prinese dodano vrednost. Izziv medgeneracijskega sodelovanja z vidika mladih je ustvarjanje kulture sprejemanja in spoštovanja drug drugega ter dialoška naravnanost.

Keywords: youth, intergenerational cooperation, characteristics of generations, boarding school, education