PRENOVA MLADINSKE SOBE

RENOVATING THE YOUTH ROOM

Petra Berčič, dijakinja; Erika Štremfelj, dijakinja; Tina Vrčon, mentorica
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

V prispevku bova predstavili enega izmed projektov, ki smo ga izvajali v dijaškem domu SŠ Veno Pilon Ajdovščina. Ker smo dijaki in vzgojitelji usmerjeni v trajnostni razvoj, smo se odločili za prenovo mladinske sobe. Pri prenovi starih foteljev smo uporabili odpadni jeans, ki smo ga predhodno zbirali. V prenovo smo vložili veliko truda in časa, hkrati pa smo se naučili šivati na industrijske šivalne stroje. Z novo podobo mladinske sobe smo bili na koncu zelo zadovoljni.

Ključne besede: trajnostni razvoj, recikliranje, prenova, ustvarjalnost, mladinska soba


Abstract

In this article we are going to present one of the projects that were implemented in our boarding school. As the students and dormitory teachers are focused on sustainable development, we decided to renovate our youth room. We had collected wasted jeans and used it for the renovation of old armchairs. We invested a lot of effort and time in this renovation but at the same time we learned how to sew by using industrial sewing machines. At the end we were really satisfied with the new look of the youth room.

Keywords: sustainable development, recycling, renovation, creativity, youth room

Petra Berčič, student; Erika Štremfelj, student; Tina Vrčon, mentor