PRISTOPI DELA Z MLADIMI, KI EKSPERIMENTIRAJO Z DROGAMI

APPROACHES TO YOUNG PEOPLE WHO EXPERIMENT WITH DRUGS

Anja Mihevc
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Združenje DrogArt je nevladna organizacija, ustanovljena z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi. V okviru Združenja poteka več programov in projektov, s katerimi se poskušamo približati mladim, ki eksperimentirajo z alkoholom in drugimi drogami. Lokacije, kjer se eksperimentiranje najpogosteje odvija, so lokacije nočnega življenja – lokali, klubi, diskoteke, prizorišča večjih prireditev, odprti javni prostori. Prispevek govori o konceptu zmanjševanja škode, ki se je izkazal kot učinkovit pristop dela z mladimi. Poleg tega se bomo v prispevku dotaknili tehnik dela, ki so učinkovitejše pri osveščanju in spremljanju mladih, ko se srečujejo z alkoholom in/ali drugimi drogami, ter pregledali, kaj se je tekom svetovanja v DrogArt centru za svetovanje in psihoterapijo izkazalo kot pomembno in učinkovito pri obravnavi mladih.

Ključne besede: eksperimentiranje, zmanjševanje škode, nočno življenje, svetovanje


Abstract

The Association DrogArt is a non governmental organization which works in the field of drug and alcohol related harm reduction among young people. Harm redustion is a set of practical strategies and ideas aimed at reducing negative consequences associated with drug use and incorporates a spectrum of strategies from safer use, to manage use to abstinence to meet drug users »where they are«. Harm reduction strategy is a good approach to young people who just need informaton and support for taking responsible decisions. Work at DrogArt includes outreach work (providing information to young people in bars, parties, open spaces), prevention and harm reduction over the internet, counselling to young people that encounter problems related to alcohol or illicit drug (including new psychoactive drugs) use.

Keywords: experimentation, harm reduction, nightlife, counselling